Opłaty za przedszkole

Przedszkole jest czynne w godzinach 6:30 – 16:00.
Bezpłatne godziny przeznaczone na realizację "Podstawy Programowej" wyznaczone są między 8:00 a 13:00.
________________________________________________________________________________

Zgodnie z nowelizacją ustawy o oświacie, opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych - od dnia 01.09.2013 r. wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Stawka żywieniowa
3 posiłki dziennie 9,50 zł
2,50 zł - śniadanie
5,50 zł - obiad
1,50 zł - podwieczorek
________________________________________________________________________________

Opłaty za przedszkole należy dokonywać w sekretariacie przedszkola w godz. 7:00-15:00 lub na rachunek bankowy przedszkola: Bank Spółdzielczy w Gryficach Nr 20 9376 0001 0051 1115 2003 0001
w terminach:
- do dnia 30-go w miesiącach wrześniu i październiku
- do dnia 15-go w miesiącach od listopada do czerwca
Przedszkolowo.pl logo