Ramowy rozkład dnia

6.30-8.15 - Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami, zajęcia i zabawy
w małych grupkach, praca indywidualna, prowadzenie zabaw z zakresu promocji zdrowia.

8.30-11.45 - Śniadanie, zajęcia planowane są z dziećmi i kierowane przez nauczyciela
(tzw. planowanie dnia). Stwarzane są sytuacje inspirujące do podejmowania działań własnych w sali zabaw, sali rekreacyjnej oraz na placu zabaw. Odbywają się również zabawy i zajęcia z logopedą (terapia i profilaktyka), przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, uroczystości przedszkolne, oraz inne wynikające z organizacji dnia i tygodnia.

11.45-16.00 - Obiad - odpoczynek dzieci, relaksacja (20 min.- akcja "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"). Zajęcia organizowane poza podstawą programową: katecheza. Zabawy indywidualne, praca indywidualna z dziećmi zdolnymi oraz mającymi problemy, terapia z logopedą (w poniedziałki i piątki od godz. 9:00-11:30, we wtorki, środy oraz czwartki w godz. 9:00-11:00), kontynuacja działań z pierwszej części dnia. Rozchodzenie się dzieci.
Przedszkolowo.pl logo